Impresszum

Köszönjük, hogy meglátogatta oldalunkat!

A honlap üzemeltetője: 

Név: Alba Natura Civil Alapítvány – a Velencei-tó természeti és kulturális értékei megőrzéséért (Alba Natura Civil Alapítvány)
Képviseli: Pongrácz Gábor
Székhely: 2483 Gárdony, XI. u. 2/A
Adószám: 19301794-2-07
Nyilvántartási szám: 07-01-0001169
Ügyfélszolgálat: albanaturaalapitvany@gmail.com

Az albanaturaalapitvany.hu tárhelyszolgáltatója:

DotRoll Kft.
Tel: +36 41 32 3232
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5,
E-mail: support@dotroll.com

Felelősség a honlapon olvasható tartalmakért

Az albanaturaalapitvany.hu-n a mindenkori szerkesztői által rendszerezett tartalom jelenik meg, amely az Alba Natura Civil Alapítvány által felkért szakértők tartalmain kívül egyrészt a civil és más szervezetek által beküldött információkból, másrészt más médiumból átvett publikációkból származik.

A szerkesztőségbe beérkező információ valóságtartalmáért nem vállalunk felelősséget, azok az eredeti közlés tartalmával, vagy annak kivonataként kerülnek közlésre. A más médiumból átvett információ forrását minden esetben megjelöljük. A nevét elhallgatni kívánó információforrást nem nevezzük meg.

A szerkesztők felelősséget vállalnak azért, hogy csak olyan tartalmak jelenjenek meg, amelynek készítője azt a szélesebb olvasóközönség számára tette hozzáférhetővé.

Az albanaturaalapitvany.hu szerkesztői az információt értékítélet nélkül közlik.

Más oldalakhoz történő kapcsolódás esetén a kapcsolt oldalon megjelenő tartalom elérhetőségéért nem vállalunk felelősséget.

Szerzői jogok

A albanaturaalapitvany.hu szerkesztői minden esetben betartják a szerzői jogokhoz kötődő jogszabályokat.

A szerkesztők minden esetben megjelölik a más forrásból átvett információ forrását. Nem szöveges tartalmakat (képek, ábrák) csak engedéllyel teszünk közzé.

Amennyiben más médium jelenteti meg az albanaturaalapitvany.hu -ról átvett információt, fenntartjuk a jogot a szerzői jogokra, így kötelesek a forrást, mint www. albanaturaalapitvany.hu megjeleníteni.

A portálon szereplő információk az Alba Natura Civil Alapítvány tulajdonában vannak és az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény oltalma alatt állnak.

Jogosulatlan adatfelhasználás esetén a szervezet kezdeményezi a jogsértő büntetőjogi és/vagy polgári jogi felelősségrevonását.

Információink, adataink részleteinek (és nem egészének) más formában történő nyilvánosságra hozásához a forrás – www. albanaturaalapitvany.hu – megjelölésével járulunk hozzá.

Helyreigazítás

A szerkesztők körültekintéssel közlik az információt, viszont nincs módunk az információ ellenőrzésére. Előfordulhat, hogy valamilyen információ nem teljesen, vagy nem pontosan lát napvilágot. A tévesen közölt információt a lehető legvilágosabban kijavítjuk, ha szükséges, a régi, pontatlan információval összevetve. Ilyen esetekben külön felhívjuk rá a látogatók figyelmét.

Hirdetés

A portál fenntartása érdekében lehetőséget biztosítunk olyan tartalmak megjelenésének is, amelyet a szerkesztők nem jelentetnének meg, vagy nem emelik a nagyobb prioritású információk közé. Ezekben az esetekben az információ közzétevője hirdetés formájában, ellenszolgáltatással megjelentetheti közlendőjét. Hirdetést csak előre meghatározott helyen és formában (bannerek), vagy a szerkesztőségi tartalomtól világosan elkülönítve jelentetünk meg.